Zwrot podatku akcyzowego

26 stycznia 2021

Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego za okres od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wniosek powinien być wypełniony kompletnie oraz zawierać wszystkie dane.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione na terenie Gminy Kozłów zobowiązany jest dołączyć do wniosku oświadczenie o dzierżawionych gruntach oraz przedstawić umowę dzierżawy (do wglądu).

Pieniądze będą wypłacone w terminie od 1 do 30 kwietnia 2021 roku.

PROSIMY O PODANIE WE WNIOSKU NUMERU AKTUALNEGO RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ NUMERU TELEFONU KONTAKTOWEGO.

Do pobrania:

Wniosek

Oświadczenie (należy dołączyć do każdego wniosku)

Oświadczenie o dzierżawionych gruntach

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001