Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

27 lipca 2021

Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego za okres od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do pobrania:

1. WNIOSEK

2. OŚWIADCZENIE (należy dołączyć do każdego wniosku)

3. OŚWIADCZENIE O DZIERŻAWIONYCH GRUNTACH

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001