Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

4 listopada 2022

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kozłów!

Z dniem 3 listopada 2022 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z tym pragniemy Państwa poinformować, iż nasza Gmina przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

UWAGA! O zakup preferencyjny węgla mogą ubiegać się osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub te, które spełniają przesłanki do jego otrzymania.

Warunki zakupu preferencyjnego:

  1. Proponowany przez nas asortyment to groszek oraz orzech (węgiel nie będzie workowany),
  2. Przewidywane ilości dostępne dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia br. oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.
  3. Gmina sprzedaje paliwo stałe – węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego.

Składanie wniosków:

Mieszkańców Gminy Kozłów zainteresowanych kupnem węgla zapraszamy do złożenia stosownego wniosku, którego wzór dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej – w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie.

Wnioski o zakup preferencyjny można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Weryfikacja wniosków:

Weryfikacji wniosku dokonuje się w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego lub pozytywnego rozpatrzenia wniosku o jego wypłatę. O kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001