Zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

25 marca 2021

W związku z wykryciem na terenie województwa małopolskiego dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

W związku z wykryciem na terenie województwa małopolskiego dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków.

– zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki

– zakaz wnoszenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych

– utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami

– utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp maja dzikie ptaki

– przechowywanie paszy dla drobiu w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami

– karmienie i pojenie drobiu powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami

– stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku

– czyszczenie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu

– stosować zasady dezynfekcji osobistej w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich

Ponadto posiadacz drobiu powinien dokonywać codziennego przeglądu swojego stada wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat: liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności. W przypadku zaobserwowania zwiększonej śmiertelności lub jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej. Wszelkie bieżące informacje oraz aktualną sytuację epizootyczną odnośnie grypy ptaków można śledzić na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii

W przypadku wyznaczenia ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie, które nie spełnia wszystkich zasad bioasekuracji, podmiotowi nie zostanie wypłacone odszkodowanie przysługujące przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania .

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001