Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

grafika z napisem z herbem Gminy Kozłów i napisem "wybory sołtysów i rad sołeckich 2024"
24 maja 2024

Szanowni Państwo,

informujemy, że zbliżają się wybory sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję. W związku z tym we wszystkich sołectwach Naszej Gminy zostały zwołane zebrania wiejskie.

Przypominamy, że zebranie wiejskie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej liczby uczestników termin rozpoczęcia przesuwa się o 30 minut i wtedy wystarczy obecność 1/20 liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Harmonogram zebrań wiejskich:

Lp. Sołectwo I termin

II termin

Miejsce
1. Bogdanów 12.06.2024 godz. 1600

12.06.2024 godz. 1630

Centrum Kształcenia Na Odległość w Kamionce
2. Bryzdzyn 11.06.2024 godz. 1600

11.06.2024 godz. 1630

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
3. Kamionka 12.06.2024 godz. 1800

12.06.2024 godz. 1830

Centrum Kształcenia Na Odległość w Kamionce
4. Karczowice 14.06.2024 godz. 1600

14.06.2024 godz. 1630

Remiza OSP

w Karczowicach

5. Kępie 21.06.2024 godz. 1800

21.06.2024 godz. 1830

Remiza OSP w Kępiu
6. Kozłów 11.06.2024 godz. 1800

11.06.2024 godz. 1830

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
7. Marcinowice 14.06.2024 godz. 1800

14.06.2024 godz. 1830

Remiza OSP

w Marcinowicach

8. Przybysławice 15.06.2024 godz. 1600

15.06.2024 godz. 1630

Remiza OSP

w Przybysławicach

9. Przysieka 17.06.2024 godz. 1800

17.06.2024 godz. 1830

Świetlica wiejska

w Przysiece

10. Rogów 15.06.2024 godz. 1800

15.06.2024 godz. 1830

Świetlica wiejska

w Rogowie

11. Wolica 13.06.2024 godz. 1600

13.06.2024 godz. 1630

Budynek gminny

w Wolicy

12. Wierzbica 13.06.2024 godz. 1800

13.06.2024 godz. 1830

Remiza OSP w Wierzbicy

Jak zgłosić kandydaturę?

Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania

Jak oddać głos?

Głosowanie odbywa się w ten sposób, że każdy głosujący:

  1. w wyborach Sołtysa pozostawia nieskreślonego jednego kandydata, a pozostałe skreśla,
  2. w wyborach do Rady Sołeckiej pozostawia nieskreślonych co najwyżej czterech kandydatów, pozostałych skreśla
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001