V Edycja międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor

V Edycja międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor
11 sierpnia 2022

Urząd Gminy w Kozłowie na prośbę Pani Agaty Szuty – Dyrektor Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie publikuje informację na temat V Edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor.

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez przez Samorząd Województwa Małopolskiego osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości, a także wyróżniają się w służbie drugiemu człowiekowi. 
Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niepodważalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska oraz podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej.

Do 31 sierpnia 2022 roku można zgłaszać kandydatów do piątej edycji międzynarodowej Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor. 

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001