Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że nie prowadzi współpracy z firmą TERMO – POL która przeprowadziła spotkanie z mieszkańcami

13 kwietnia 2023

Urząd Gminy w Kozłowie informuje, że nie prowadzi współpracy z firmą TERMO – POL, która przeprowadziła spotkanie z mieszkańcami w dniu 12.04.2023 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie, Kozłów 303  w ramach Programu Czyste Powietrze.

Jednocześnie informujemy, że Gmina nie prowadzi współpracy z żadną firmą zajmującą się termomodernizacją budynków oraz montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Przypominamy również, że

  • Uzyskać podstawowy poziom dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze może osoba, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000
  • Uzyskać podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze może osoba, która:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem22 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta24 zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  1. a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

  • Uzyskać najwyższy poziom dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze może osoba, która:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem22 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta35 zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta35, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001