Urząd Gminy w Kozłowie przypomina

2 czerwca 2022

Do dnia 30.06.2022 każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie na podstawie art. 27h ustawy wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków grozi kara grzywny.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Kozłów na Dzienniku Podawczym, wnioski dostępne są w zakładce „Druki do pobrania”.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001