Uprawa konopi włóknistych

20 marca 2023

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764),
z dniem 31
grudnia 2022 r.
zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych wydane przez
marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych wydane przez

wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
straciły ważność.
Z dniem 1 stycznia 2023 r.
warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy
lub skupu konopi włóknistych jest uzyskanie wpisu do rejestru konopi włóknistych,

prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce

zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lu
b skupować konopie
włókniste.

 

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001