WOLICA – (Wola – 1373, Wolica – 1564, 1581, 1629). Liczba mieszkańców – ok. 330.
Wieś leży we wschodniej części gminy Kozłów. Na zachód od niej rozciągają się podmokłe łąki z licznymi strumieniami, które są dopływami rzeki Mierzawa. Wieś powstała w średniowieczu na skraju wykarczowanego lasu Bryzdzyń. Od początku istnienia część wsi – Narta należy do parafii p.w. Wszystkich świętych w Kozłowie (od 1902 do 1912 roku kościół nosił wezwanie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a od roku 1912 – Podwyższenia Krzyża świętego). Właściwa wieś Wolica należała i należy do parafii p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Książu Wielkim. Zgodnie z rejestrem poborowym z roku 1581 właścicielem wsi był Jan Barzi, a we wsi było: 2 łany kmiece, 1 komornik bez bydła. W następnych latach (od 1582/1601) tereny te znalazły się w ordynacji pińczowskiej należącej do Gonzaga-Myszkowskich. Kolejny rejestr poborowy z roku 1629 podaje, że wieś należy do Stanisława Myszkowskiego herbu Jastrzębiec, a we wsi było w tym czasie: 2 łany kmiece, 1 komornik bez bydła. W roku 1727 w wyniku koligacji małżeńskich rozległe dobra Myszkowskich z Książa Wielkiego przejęli Wielopolscy herbu Starykoń. Do swojego nazwiska dodali człon – Myszkowski. Między 1783, a 1809 rokiem wieś i folwark należały do Franciszka z Gonzagi Wielopolskiego-Myszkowskiego herbu Starykoń i we wsi było: 13 dymów: dwór, budynek folwarczny, 4 domy kmiece, 2 chałupy zagrodników, 1 karczma (zamieszkała przez 6 osobową rodzinę żydowską) i 5 chat chałupników-rzemieślników. We wsi mieszkało 92-106 osób. W roku 1827 wieś miała 14 dymów i 121 mieszkańców. Do roku 1945 swoje dobra we wsi posiadali książęta Wielopolscy.