WIERZBICA – (Wierzbica – 1564, 1581, 1629, Wierzbica Czarna – 1790). Liczba mieszkańców – ok. 260.
Wieś leży w północno-wschodniej części gminy Kozłów. Na południe od niej rozciągają się podmokłe łąki z licznymi strumieniami, które są dopływami rzeki Mierzawa. Wieś powstała w średniowieczu i należała do rodów pieczętujących się herbem Lis. Jan Długosz w Liber Beneficiorum podaje , że wieś należała do Stanisława Czarnockiego herbu Lis. We wsi był folwark rycerski i łany kmiece, z których dziesięcinę oddawano plebanowi w Mstyczowie i plebanowi w Pełczyskach. Od początku istnienia wieś należy do parafii Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Mstyczowie, a od 1912 roku do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża świętego w Kozłowie. Zgodnie z rejestrem woj. krakowskiego z roku 1581 wieś należała do niejakiego Strasza herbu Odrowąż, we wsiach (bo z Pękosławicami) było w tym czasie10 łanów kmiecych, 3 zagrodników z rolą, 4 zagrodników bez roli i 2 komorników z bydłem. Kolejny rejestr poborowy z roku 1629 podaje, wieś ma dwóch właścicieli: a) Część Marcjana Rylskiego, 2 łany kmiece, 2 zagrodników z rolą, 1 komornik z bydłem i 1 młyn z kołem dorocznym. b) Część Stanisława Szembeka herbu własnego, 2 łany kmiece, 2 zagrodników bez roli, 2 komorników bez bydła i 1 rzemieślnik. W kolejnych latach wieś przechodziła w ręce różnych rodzin szlacheckich. W roku 1778 wieś przejął Feliks Skorupka herbu ślepowron, w latach 1788-91 łowczy królewski. Wieś w tym czasie posiadała 30 dymów: dwór, młyn, karczma z browarem, 6 domów kmiecych, 1 dom półrolnika, 15 chałup zagrodników, dom karbowego, kuźnia i dom kowala oraz 4 inne chałupy. Wieś liczyła 157-208 mieszkańców (w tym: 7 Żydów). W roku 1827 wieś miała 32 dymy i 229 mieszkańców. W roku 1886 we wsi był folwark, który obejmował 441 mórg, a zabudowania folwarczne składały się z 4 budynków murowanych i 9 drewnianych. Sama wieś liczyła 46 gospodarstw na 366 morgach.