BRYZDZYŃ – (las Brzyzdzin – 1373, las Brzisdzyny – 1437, folwark Brzeździński – 1783, Brzezdzyń – 1790). Liczba mieszkańców – ok. 410.
Wieś leży w centralnej części gminy, na wschód od Kozłowa. Na północ od niej rozciągają się podmokłe łąki z licznymi strumieniami, które są dopływami rzeki Mierzawa. Co najmniej do końca XVII wieku na terenach obecnej wsi znajdował się las noszący nazwę Bryzdzyń. Należał on do Kozłowa. Pośrodku lasu znajdowała się polana z łąkami zwanymi Czarna Rogoża. W roku 1381 Mszczuj uposażył plebana kościoła w Kozłowie częścią tego lasu, jak i wspomnianą łąką. W roku 1437 Jarosław z Kozłowa zezwolił klasztorowi św. Augustyna z Książa Wielkiego na wycinkę określonej liczby drzew w lesie Bryzdzyń. Zgodnie z danymi rejestru poborowego woj. krakowskiego z roku 1581 tereny obecnej wsi należały do Stanisława Minockiego herbu Nowina. W następnych latach (od 1582/1601) tereny te znalazły się w ordynacji pińczowskiej należącej pierwotnie do Gonzaga-Myszkowskich, a od 1727 roku do hrabiów Wielopolskich. W połowie XVIII wieku lasu już praktycznie nie było, za to w źródłach pojawia się folwark Brzeździński należący do ordynacji pińczowskiej hrabiów Wielopolskich z zamku Mirów k. Książa Wielkiego. Sama wieś powstała zapewne w XIX wieku w wyniku parcelacji istniejącego od XVIII wieku folwarku należącego do dóbr klucza kozłowskiego. W roku 1827 były tu tylko 4 zabudowania i 16 mieszkańców, a do folwarku należało 807 mórg. W roku 1878 tworzyła się już wieś, która liczyła 23 domy i 152 mieszkańców. Od początku istnienia wieś należy do parafii p.w. Wszystkich świętych w Kozłowie (od 1902 do 1912 roku kościół nosił wezwanie Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a od roku 1912 – Podwyższenia Krzyża świętego).