Remont drogi gminnej 140171K Przysieka – Przybysławice, w km od 0+000 do km 1+026 oraz w km od 1+260 do km 1+625, w miejscowości Przysieka, Gmina Kozłów

Informacja o dofinansowaniu

Gmina Kozłów w okresie do 12.12.2023r. do 15.04.2024r. zrealizowała inwestycję w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG pod nazwą: „Remont drogi gminnej 140171K Przysieka – Przybysławice, w km od 0+000 do km 1+026 oraz w km od 1+260 do km 1+625, w miejscowości Przysieka, Gmina Kozłów.

Celem modernizacji drogi było zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania drogi gminnej nr 140171K przez mieszkańców przyległych do drogi posesji. Inwestycje zrealizowano przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznanym w roku 2023. W ramach inwestycji wykonano lokalną wymianę podbudowy drogi wraz z nową nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz utwardzono pobocza.

Wykonawcą robót była firma Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul.Zakładowa 17, 26052 Nowiny. Wartość całkowita zadania to 833 940,00 w tym udział RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 416 970,00zł oraz udział Gminy Kozłów 416 970,00.

Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi


Remont drogi gminnej 140170K Przysieka – Kolonia do lasu, w km od 0+810 do km 1+810, w miejscowości Przysieka, Gmina Kozłów

Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Kozłów w okresie do 02.10.2023r. do 20.12.2023 r. zrealizowała inwestycję w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG pod nazwą: „Remont drogi gminnej 140170K Przysieka – Kolonia do lasu, w km od 0+810 do km 1+810, w miejscowości Przysieka, Gmina Kozłów”.

Celem inwestycji było zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania drogi gminnej nr 140170K przez mieszkańców przyległych do niej posesji. Inwestycja była bardzo oczekiwana społecznie, lecz z uwagi na ograniczenia finansowe udało się ją zrealizować przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dopiero w roku 2023. W ramach inwestycji wykonano wymianę podbudowy drogowej wraz z nawierzchnią z betonu asfaltowego oraz utwardzono pobocza.

Wykonawcą robót była firma BOLTECH Sp. z o.o. ,ul.Kolejowa 37, 32-332 Bukowno. Wartość całkowita zadania to 678 480,21 w tym udział RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG 339 240,00zł oraz udział Gminy Kozłów 339 240,21.

Zdjęcie drogi Zdjęcie drogi