(30.10.2023) Gmina Kozłów zakończyła realizacje inwestycji w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja 3.

W dniu 13.10.2023r. dokonano odbioru modernizacji dwóch dróg gminnych ważnych w układzie komunikacyjnym Gminy Kozłów i oczekiwanych społecznie.

  • Pierwsza wyremontowana drogo to droga gminna Nr K140174 Rogów do pól – dz. 275, 277, 278 na odcinku od km 0+000 do km 1+160, na dł. 1160mb. Inwestycje realizowała firma COLAS Sp. z o.o. , UL. Nowa 49, 62-070 Polędzie. W ramach inwestycji wykonano nową podbudowę drogową wraz z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Wartość całkowita zadania to 833 450,76zł.

Wyremontowana droga gminna w Rogowie Wyremontowana droga gminna w Rogowie Wyremontowana droga gminna w Rogowie

Tablica informująca o dofinansowaniu przebudowy dróg

 

  • Druga wyremontowana drogo to droga gminna Nr K140171 Przysieka – Przybysławice, w msc. Przysieka, Przybysławice i Kamionka, na odcinku od km 2+400 do km 2+931, na dł. 531mb. Inwestycje realizowała firma COLAS Sp. z o.o. , UL. Nowa 49, 62-070 Polędzie. W ramach inwestycji wykonano nową podbudowę drogową wraz z nawierzchnią z betonu asfaltowego. Wartość całkowita zadania to 685 332,96 zł. tym

Wyremontowana droga gminna w Przybysławicach Wyremontowana droga gminna w Przybysławicach Wyremontowana droga gminna w Przybysławicach Tablica informująca o dofinansowaniu przebudowy dróg

  • Całkowita wartość remontu dwóch dróg to: 1 518 783,72zł w tym udział RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD 1 442 844,53zł oraz udział Gminy Kozłów 75 939,19.

Determinacja w inwestowaniu w bezpieczeństwo budując dla Was nowe drogi jest naszym najwyższym priorytetem.


Tablica informacyjna

Gmina Kozłów zakończyła realizację inwestycji w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – Edycja 3.

W dniu 06.07.2023r. Dokonano odbioru końcowe i oddania do użytkowania odcinka drogi gminnej nr K140178 w miejscowości Kępie o długości 958mb, który zapewni dojazd do sąsiadujących nieruchomości jak również poprawi bezpieczeństwo przejazdu przez przejazd kolejowo-drogowy.

Inwestycje została realizowana przez firmę BOLTECH Sp. z o.o. z Bukowna, za kwotę 1 175 594,38zł, w tym dofinansowanie z programu Polski Ład w kwocie 1 116 814,66zł co stanowiło 95% całkowitych kosztów zadania. W ramach inwestycji została wykonana nowa podbudowa drogowa wraz z nawierzchnią z betonu asfaltowego, jak również został odnowiony system odwodnienia drogi.

Determinacja w inwestowaniu w bezpieczeństwo budując dla was nowe drogi jest naszym najwyższym priorytetem.

Droga w Kępiu

Droga w Kępiu

 

Droga w Kępiu