BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWEJ NA DZIAŁCE NR 804
W KĘPIU

Informacja o dofinansowaniu budowy placu zabaw w Kępiu

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje powierzchnię 550 m2, w skład której wchodzi:

 1. Siłownia plenerowa – złożona z 6 urządzeń do ćwiczeń fitness na świeżym powietrzu, 4 ławek, kosza na śmieci, stojaka rowerowego, wraz ze strefą relaksu złożoną z plenerowego stolika do gier planszowych, stołu do ping ponga oraz ławek o powierzchni 260 m2, o nawierzchni z piasku gr 30cm.

 2. Plac zabaw – złożony z 4 urządzeń dla dzieci o charakterze sprawnościowym, o powierzchni 290m2, o nawierzchni z pasku gr 30cm.

 3. Ogrodzenie terenu (placu zabaw, siłowni plenerowej ze strefą relaksu) ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,5. – długość 137m.

 4. Utwardzenie terenu z płyt betonowych ażurowych gr 10cm. na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni 200m2 – pomiędzy ogrodzeniem a drogą.

 5. 3 lampy solarne wyposażone w automatyczny układ włączający oświetlenie po zapadnięciu zmroku,

 6. Chodnik z kostki brukowej o łącznej powierzchni 69m2


DOCIEPLENIE BUDYNKU

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W KĘPIU.

Informacja na temat dofinansowania Docieplenia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępiu

Zadanie objęło:

 1. docieplenia ścian wełną mineralną gr 14cm.

 2. docieplenia ścian piwnic i cokołu styropianem ekstradowanym gr 12cm.

 3. opaski wokół budynku z kostki brukowej ,

 4. docieplenia dachu wełną mineralną miękką gr 25cm.

 5. docieplenia stropu piwnic wełną lamelową gr 5cm.

 6. remontu (wymiany) rynien i rur spustowych na stalowe powlekane

 7. remontu (wymiany) komina z kotłowni od poziomu stropu +6,85 do 11,50

 8. remontu (przemurowania) 11 kominów ponad dachem z wykonaniem czapek

 9. instalacji odgromowej na dachu

 10. okien piwnic, klatek schodowych i piętra

 11. budowy dojazdu od bramy dla projektowanych miejsc postojowych

 12. budowy 10 miejsc postojowych

 13. budowy chodników wokół budynku

 14. dostawy i montażu lamp na wspornikach elewacji z podłączeniem do wyprowadzonej instalacji – oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego (1godz.) zewnętrzna, świecąca z sieci po zaniku napięcia z baterią do pracy w niskich temperaturach LED o mocy 5W, 450lm – 8szt.

 15. remontu schodków zewnętrznych polegający na rozbiórce istniejących schodów betonowych o grubości płyty 25cm i odbudowie (odtworzeniu) schodów z kostki brukowej o wymiarach poziomych 2,95mx3,46m – wejście w części południowej elewacji zachodniej,

 16. remontu podestu zewnętrznego w elewacji zachodniej polegający na rozbiórce betonowego podestu gr 25cm i odbudowie (odtworzeniu) z kostki brukowej o wymiarach poziomych 2,66mx1,35m – wejście w części centralnej elewacji zachodniej.


Przebudowa i remont budynku dla uzyskania zmiany sposobu jego użytkowania z
punktu przedszkolnego na przedszkole w Kamionce, gmina Kozłów

Informacja na temat dofinansowania Przebudowy i remontu Przedszkola w Kamionce

 

Zadanie objęło:

Roboty w obrębie budynku i w obrębie dojścia:

 1. w zakresie robót ogólnobudowlanych:
  wykonania robót wykończeniowych m.in. wykonanie ścian działowych w celu uzyskania
  m.in. pomieszczenia socjalnego i pomieszczenia sanitarnego ogólnodostępnego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów, wykonanie posadzek, malowanie, przebudowa schodów wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych, wykonanie robót w celu spełnienia obowiązujących wymagań p.poż, w tym wykonanie elementów doświetlenia pomieszczeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i doświetlenia pomieszczeń, wykonania termomodernizacji ścian,  wykonania termomodernizacji stropodachu, wykonania opaski wokół budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
 2. w zakresie branży sanitarnej:
  wykonania instalacji centralnego ogrzewania opartego na pompie ciepła typu powietrze – woda poprzez: wymianę źródła ciepła, rurociągów, armatury i grzejników, e. zmiany źródła ciepłej wody na pojemnościowy zasobnik elektryczny, wykonania instalacji hydrantowej wewnętrznej,  wykonanie instalacji wod-kan w łazience przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych i pomieszczeniu socjalnym, wyposażenie łazienki i pomieszczenia socjalnego,
 3. w zakresie branży elektrycznej:
   wykonania instalacji elektrycznej wewnętrznej – wymiana opraw oświetleniowych, osprzętu, przewodów, wykonanie połączeń wyrównawczych, przeniesienie układu
  pomiarowego na słup,  wykonania instalacji przyzywowej, wykonania instalacji internetowej, wykonania kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, wykonania instalacji odgromowej,  wykonania uziomów.

Roboty w obrębie zagospodarowania terenu:

 1. wykonania ogrodzenia – wymiana części ogrodzenia od frontu działki oraz wzdłuż granic działki, naprawa pozostałej części ogrodzenia (z wykorzystaniem elementów
  odzyskanych od strony frontowej i bocznych), montaż nowej bramy wjazdowej i nowej furtki wejściowej,
 2. wykonania utwardzonych dojść, w tym wydzielenia drogi pożarowej i placu p.poż do zawracania,
 3. wyznaczenia miejsc parkingowych, w tym stanowiska przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 


Budowa garażu wielostanowiskowego

Tablica informacyjna o wykonanym zadaniu

Inwestycja obejmuje budowa garażu wielostanowiskowego w miejscowości 32-241 Kozłów, jedn. ewid.: Kozłów, obręb
Kozłów, na działkach nr 1879/4, 1879/7.• Powierzchnia zabudowy: 240 m2
• Kubatura: 1279 m3
• Powierzchnia użytkowa: 223,88 m2
• Powierzchnia całkowita: 240 m2
Projektowany budynek posiadać będzie dojazd i dojście z istniejącego infrastruktury
komunikacyjnej na działce.
Budynek posiadać będzie wyłącznie instalację elektryczną, podłączoną do instalacji
elektrycznej istniejącego budynku inwentarskiego na działce.
B. Przedmiot zamówienia obejmuje także:
• wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę,
• złożenie inwentaryzacji geodezyjnej do Starostwa Powiatowego w Miechowie celem wkartowania zmian geodezyjnych do
zasobów geodezyjnych,
• sporządzenie oświadczenia geodety uprawnionego sporządzającego inwentaryzację, iż budynek został wykonany zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlany.