Remont drogi powiatowej nr 1180K

28 lutego 2024

Z końcem lutego rozpoczęto realizację inwestycji w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zadanie pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1180K w km od 3+100 do km 5+980 w miejscowości Kępie i Przysieka, Powiat Miechowski” o której realizację od wielu lat zabiegał Wójt Gminy Kozłów.

W dniu 26.02.2024r. wprowadzono tymczasową organizacje ruchu oraz rozpoczęto roboty przez Wykonawcę robót – firma COLAS POLSKA SP. Z O.O.,ul. Łódzka 308, 25665 Kielce. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie lokalnej wymiany podbudowy drogowej wraz wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Wartość całkowita zadania to 2 222 448,27 w tym udział Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 775 558,00zł , Powiatu Miechowskiego 223 445,14zł oraz udział Gminy Kozłów 223 445,13. Zakończenie modernizacji drogi w miejscowości Kępie zaplanowano do 30.11.2024r.

Determinacja w inwestowaniu w bezpieczeństwo budując dla was nowe drogi jest naszym najwyższym priorytetem.

Droga powiatowa 1180K

Droga powiatowa 1180KDroga powiatowa 1180K

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001