Przebudowa budynku gminnego po byłym Ośrodku Zdrowia w Kozłowie

25 marca 2024

W ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina Kozłów otrzymała promesę na zadanie pn. „Przebudowa budynku gminnego po byłym Ośrodku Zdrowia w Kozłowie na potrzeby działalności rehabilitacyjnej PZOZ wraz z wyposażeniem”. Zakres inwestycji obejmie działania związane z dostosowaniem budynku będącego byłą siedzibą Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na potrzeby działalności rehabilitacyjnej PZOZ, w tym m.in.: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostosowanie układu pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji. W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi, w tym przebudowa dachu. Inwestycja obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku, przebudowę instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym m.in.: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, elektryczną, teletechniczną, wodno kanalizacyjną, wentylacyjną. Przewidywana wartość inwestycji: 9 400 000,00 zł.

Poniżej prezentujemy koncepcję budynku:

Projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Rozmieszczenie pomieszczeń na pierwszej kondygnacji Rozmieszczenie pomieszczeń na drugiej kondygnacji

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001