Projekt Siła Kompetencji

28 marca 2022

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem, zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe wymagania:

  • Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy
  • Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym osoby, którym umowa o prace lub zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  • Osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001