PROJEKT „PROAKTYWNI Z POWER-EM!”: TRWA NABÓR CHĘTNYCH OSÓB DO IV EDYCJI PROJEKTU

17 czerwca 2021

Miło nam poinformować, że trwa nabór do IV edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Miło nam poinformować, że trwa nabór do IV edycji projektu „Proaktywni z POWER-em!” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kto może wziąć udział w projekcie?
Projekt „Proaktywni z POWER-em ” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 roku życia, zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia tj. mieszkańcy miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego.

a) Imigranci, reemigranci, należący co najmniej do jednej z grup:

 • bierni zawodowo,
 • bezrobotni,
 • pracujący

b) Osoby bierne zawodowo, w tym kategorii NEET, należące co najmniej jednej z grup:

 • zamieszkujące obszar wiejski ( wg. DEGURBA) poza ZIT,
 • rodziców powracających na rynek pracy,
 • osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu oferujemy:

 • Płatne staże z możliwością zatrudnienia
 • Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników
 • Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
 • Nabycie nowych umiejętności zawodowych
 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Bony szkoleniowe
 • Bony na zatrudnienie
 • Bony na zasiedlenie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje na temat projektu dostępne TUTAJ

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001