Projekt „Nowy Start III”

24 czerwca 2021

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie niniejszym informuje, że w okresie 01/2021 – 06/2023 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nowy start III”

Projekt ma na celu poprawę zdolności adaptacyjnych osób, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem i/lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małpolskiego.

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn (brak kryterium wiekowego), którzy spełniają równocześnie jedno z następujących warunków:

  • zostali zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu),
  • zostali przewidziani do zwolnienia,
  • odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci m.in. kompleksową pomocą doradcy zawodowego z opracowaniem indywidualnego planu działania oraz pośrednictwem pracy.

Ponadto mogą otrzymać dotację na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł oraz wsparcie pomostowe finansowe przez okres sześciu miesięcy w wysokości 900,00 zł/mies.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001