PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE KOZŁÓW

3 listopada 2023

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE KOZŁÓW

W RAMACH PROGRAMU:
• Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 197
• Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 151
• Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 81
• Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 593 587,00 zł

DANE NA DZIEŃ 30.09.2023 r

grafika przedstawiająca od lewej: logo Krajowego Planu Odbudowy, flaga Polski, napis Rzeczpospolita Polska, napis Sfinansowane przez Unię Europejską NextGenerationEU, flaga Unii Europejskiej

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001