Program „Czyste powietrze”

15 marca 2023

W RAMACH PROGRAMU:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 132
  • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 107
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 32
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 706143,50 zł

 

DANE NA DZIEŃ 31.12.2022 r

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001