Gmina Kozłów to gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim.
W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie kieleckim.

Obszar gminy Kozłów zaliczany jest do regionu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, jako część Wyżyny Miechowskiej i włączony w obręb Miechowsko – Działoszyckiego obszaru krajobrazu chronionego. Gmina graniczy od północy z gminą Sędziszów oraz z gmina Wodzisław, od południa z gminą Charsznica, od wschodu z gminą Książ Wielki od zachodu z gminą Żarnowiec.
Gmina Kozłów ma obszar 85,84 km2, w tym:

  • użytki rolne: 82%
  • użytki leśne: 10%

Gmina stanowi 12,68% powierzchni powiatu miechowskiego.

Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Krakowie wg stanu na dzień 01.06.2004 roku Gmina Kozłów liczyła 5 182 mieszkańców ze średnią gęstością zaludnienia 61 osób na 1km2.