Plan Polowań Koło Łowieckie Leśnik

21 września 2023

Wójt Gminy Kozłów, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), informuje,
że Koło Łowieckie „Leśnik” Kraków z siedzibą ul. Skawińska 23, 32-050 Skawina, przekazało
informację o polowaniach zbiorowych. Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, iż
zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, termin
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej
wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od
dnia otrzymania informacji od dzierżawcy albo zarządcy odwodu łowieckiego, w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu
gminy.
WÓJT GMINY KOZŁÓW
/-/ JAN ZBIGNIEW BASA

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001