Ogłoszenie o Naborze wniosków

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD
16 sierpnia 2023

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Nabór Nr 3/2023
Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej – 1 szt. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 01.09.2023 do 15. 09. 2023 do godz. 1700
Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl lub w Biurze LGD – Miechów , Janów Dolny 17/3 tel. 41 38 349 43

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001