Ogłoszenie o Naborze wniosków

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD
22 listopada 2023

Ogłoszenie o Naborze wniosków 

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 4/2023

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001