Ogłoszenie o Naborach wniosków

23 stycznia 2023

Logotypu przesłane przez Lokalną Grupę Działania Jaksa

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 1/2023

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska

Wskaźnik produktuW 1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa5 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 142 875,53 / 571502,12 zł./ Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (70% kosztów wskazanych we wniosku ).

Zgodnie z zapisami LSR, w ostatnim Naborze wniosków wysokość kwoty pomocy dla beneficjenta na stworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy wynosi nie więcej niż 114 000 zł

Nabór Nr 2/2023

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska

Wskaźnik produktu– W 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 2 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 57 608,65 € / 230 434 zł./

Wsparcie udzielane jest: w formie Premii – płatności ryczałtowej (100% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie).

Wysokość kwoty pomocy dla beneficjenta w tym naborze wniosków
wynosi 80 000 złotych

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 08.02.2023 do 23. 02. 2023 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001