Obwieszczenie

12 marca 2021

PGK.6733.2.2021                                                                     

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020r, poz. 293) zawiadamia się z urzędu, że

w dniu 12.03.2021r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 62/14, 199. 73/1, 35/5, 197, 70/3, 196, 80  w miejscowości Karczowice, gmina Kozłów

Wnioskodawcą jest:

PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

            Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie od dnia 12.03.2021 do dnia 25.03.2021r   w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

PGK.6733.2.2021                                                                      

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020r, poz. 293) zawiadamia się z urzędu, że

w dniu 12.03.2021r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na działkach nr ewid. 62/14, 199. 73/1, 35/5, 197, 70/3, 196, 80  w miejscowości Karczowice, gmina Kozłów

Wnioskodawcą jest:

PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna, Al. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

            Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie od dnia 12.03.2021 do dnia 25.03.2021r   w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001