Obwieszczenie Wojewody Małpolskiego

28 maja 2021

Urząd Gminy w Kozłowie stosownie do wymogów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741) publikuje OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001