Obwieszczenie: Plan polowań

3 października 2022

WÓJT GMINY KOZŁÓW

Kozłów, dnia 03.10.2022 r.

ZIG.6150.1.2022

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KOZŁÓW

z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik” Kraków

Działając na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) Wójt Gminy Kozłów podaje do publicznej wiadomości Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Leśnik” Kraków w sezonie 2022/2023 (obwód łowiecki nr 17).

Terminarz polowań stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  1. na stronie internetowej Gminy Kozłów: www.kozlow.pl,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kozłowie, 32-241 Kozłów 60
Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001