Obwieszczenie o wydanej decyzji

9 lutego 2024

Kozłów,09.02.2024r.

ZIG. 6733.1.2024

Obwieszczenie

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023r., poz.977 z późn.zm.) na wniosek Inwestora Gmina Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów

W dniu 9.02.2024r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:

„Remont i przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – oświetlenia, monitoringu, ogrodzenia i obiektów małej architektury: budowa trybun, budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, grzewczą, eklektyczną: zewnętrzną instalacją wody, kanalizacji i wlz, budowa altany rekreacyjnej, w ramach inwestycji pn. Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Kozłowie, działki nr ewid. 1196/2,1197 w miejscowości Kozłów , gm. Kozłów.”

 

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z art.10 § 1 Kpa w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy w Kozłowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej, Inwestycji i  Zamówień Publicznych – pokój Nr 11

 

Obwieszczenie ogłoszono

od dnia 9.02.2024 do dnia 23.02.2024       

                                                     

Z up. Wójta Gminy

Kierownik Referatu

mgr Anna Gaik

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001