Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

31 sierpnia 2023

Kozłów dnia 31.08.2023r

ZIG.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2023r, poz. 977) na wniosek Inwestora: P4 Sp. z o. o, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Marcina Urbańczyka, ul. Tysiąclecia 90/147, 40-871 Katowice z dnia 16.08.2023r uzupełniony dnia 22.08.2023r

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr MIC7105B wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacja kablową w miejscowości Przybysławice, gmina Kozłów, działka nr ewid. 14/35”

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

 

Z up. Wójta Gminy
Inspektor
Inż. Anna Werys

Obwieszczenie ogłoszono od dnia   
31.08.2023r   
do dnia 07.09.2023r.  

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001