Obwieszczenie

24 maja 2021

PGK.6733.6.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020r, poz. 293) na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce reprezentowany przez Pełnomocnika Dyrektora Grzegorza Łukasika  ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce  , zawiadamia się, że w dniu 19.05.2021r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Rozbiórka przejazdów kolejowo-drogowych w km. 4.451, 5.596 na linii kolejowej nr 64 oraz budowa  drogi równoległej wraz z niezbędna infrastruktura techniczną”

PGK.6733.6.2021

Kozłów, dnia 24.05.2021r

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020r, poz. 293) na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe, Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce reprezentowany przez Pełnomocnika Dyrektora Grzegorza Łukasika  ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce  , zawiadamia się, że w dniu 19.05.2021r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Rozbiórka przejazdów kolejowo-drogowych w km. 4.451, 5.596 na linii kolejowej nr 64 oraz budowa  drogi równoległej wraz z niezbędna infrastruktura techniczną

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska –pokój Nr 12

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001