OBWIESZCZENIE

7 grudnia 2023

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 27 ust. 8 pkt. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U.2023, poz. 1082),

Wójt Gminy KOZŁÓW

podaje do publicznej wiadomości informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2022r. Jednocześnie informuje, że niniejszy projekt zostanie wyłożony do wglądu w dniu 19 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa małopolskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

WÓJT GMINY KOZŁÓW
(-) JAN ZBIGNIEW BASA

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001