Obwieszczenie

18 września 2023

Obwieszczenie wywieszono
od dnia 18.09.2023r do dnia 26.09.2023r.

Obwieszczenie

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2023r, poz. 977), na wniosek Inwestora: PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Macieja Dzika dnia 13.09.2023r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Przebudowa sieci elektromagnetycznego niskiego napięcia napięcia 0,4 kV w miejscowości Karczowice, gm. Kozłów, działki nr ewid.: 62/6, 62/5, 62/14, 62/15, 62/13, 62/11, 62/8, 62/1, 62/5, 39/1, 39/2, 35/5, 35/4, 35/3, 35/2, 35/1, 34, 33/1, 33/2, 31/2, 30/2, 30/1, 29, 28/5, 28/4, 257/2, 27/1, 28/1, 27/2, 197dr

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z art.10 § 1 Kpa w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

Z.up. Wójta Gminy
Inspektor
inż. Anna Werys

Osoba odpowiedzialna za informację: Anna Werys

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001