Obwieszczenie

16 marca 2021

Urząd Gminy w Kozłowie publikuje obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wnioskodawcą jest: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

PGK.6733.3.2021

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2020r, poz. 293) na wniosek Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zawiadamia się, że

w dniu 16.03.2021r zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„budowy instalacji radiokomunikacyjnej operatora Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o nr BT_21023_Kozłów_Trzy składającej się z urządzeń radiowych ustawionych na stalowym ruszcie, anten sektorowych i radiolinii zainstalowanych na nowo projektowanej wieży o wysokości o wysokości ok. H = 60,450 m (wraz ze sztycą odgromową ok. 61,950 m) tras kablowych, instalacji zasilania oraz drogo dojazdowej na terenie nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 76/8 położonej  w miejscowości  Przysieka, gmina Kozłów

Wnioskodawcą jest:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

Zawiadamia się, że zainteresowani mogą zapoznać się z materiałami zgodnie z  art.10 § 1 Kpa w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Gminy Kozłów w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pokój Nr 12

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001