Obwieszczenie

4 kwietnia 2022

Kozłów dnia 04.04.2022r.

ZIG.6220.2.2022             

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust.3   ustawy  z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu  informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U z 2021, poz.2373)  -Wójt Gminy

podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 04.04.2022r, znak: ZIG. 6220.2.2022 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1183 K relacji Kozłów – Przybysławice – Łazy odc. od km  0 + 000 do  km 4,000 +000, dł. 4,000 km, w miejscowości Kozłów i Kamionka”

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie  na działkach n.w

.Jednostka ewidencyjna Kozłów, obręb 0006 Kozłów:

1190/1, 1190/2, 1190/3, 1190/4, 1187, 1190/5, 1190/6, 1232/1, 1232/2, 1749, 1145, 1207, 1206/1, 1205/1, 1204/1, 1190/7, 1191, 1185, 1183, 1203/1, 1202/1, 1201/1, 1200/1, 1199, 1198, 1181, 1179, 1177, 1173, 1170/3, 1194/2, 1170/2, 1170/1, 1161, 1164, 1192, 1184/1, 1159, 1193, 1725, 1722, 1720, 1719, 1663, 1655, 1654, 1653, 1150, 1645, 1643, 1652, 1662, 1639, 1598, 1596, 1594, 1592, 1593, 1588, 1584, 1579, 1582, 1578, 1562, 1586, 1583, 1581/2, 1581/1, 1587, 1577/1, 1572, 1554, 1561/2, 1561/1, 1553, 1522/14, 1522/6, 1522/5, 1531, 1530, 1529

Jednostka ewidencyjna Kozłów, obręb 0009 Przysieka:

1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/19, 1/20, 1/9, 1/11, 1/12, 1/30, 1/27, 1/26, 220/2, 1/7, 220/1, 221, 222, 223, 224, 225, 346, 228/10, 228/12, 227/15, 227/9, 227/12, 343/12, 226/1;

Jednostka ewidencyjna Kozłów, obręb 0003 Kamionka:

1/6, 1/5, 1/2, 1/3, 1/7, 1/8, 2/1, 2/7, 2/8, 2/9, 3/1, 77/6, 108/2, 3/2, 4/5, 81/6, 4/6, 81/8, 4/4, 4/5, 82/5, 82/9, 82/6, 108/1, 5/3, 268/1, 82/11, 82/1, 83/6, 83/7, 83/8, 5/4, 6/3, 264, 84/1, 108/3, 84/2, 7/11, 85/1, 109/2, 10, 85/2, 11/7, 44, 85/3, 107, 45, 46, 63, 64, 65, 66, 37, 68/1, 47/1, 47/2, 48, 49, 50/1, 68/2, 68/3, 50/2, 51/1, 69/1, 51/2, 69/2, 70, 52, 53, 54, 71/2, 71/3, 55/1, 71/4, 55/2, 56, 57, 72, 58, 59, 73, 74/1, 74/2, 75/5, 60, 61/1, 61/2, 75/6, 75/3, 62/1, 75/4, 76/2, 112, 114/7, 114/8, 114/4, 114/6, 76/1, 62/4, 62/3, 111/4, 100/3, 100/2, 114/1, 39/3, 113/2, 39/2, 39/6, 196/3, 186/2, 197/2, 102, 196/1, 200/2, 201/4, 113/1, 40, 204/2, 205/2, 208/2, 101, 42/1, 209/2, 212/2, 43/1, 214/2, 215/2, 28/2, 221/2, 100/4, 114/3;

Ponadto informuje się, ze z treścią w.w decyzji oraz dokumentacja sprawy, w tym opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kozłów w godzinach od 8oo  do 1500  po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr  41 384 10 48 wew.44

W dniu 04.04.2022r treść decyzji została również umieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kozłów na okres 14 dni.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001