Nowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kozłowie

5 lipca 2021

Po latach oczekiwań na terenie gminy Kozłów stanął nowy budynek Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie , Kozłów 63a, 32-241 Kozłów

Po latach oczekiwań na terenie gminy Kozłów stanął nowy budynek Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie , Kozłów 63a, 32-241 Kozłów

Budynek Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozłowie

 

Nowo wybudowany ośrodek jest budynkiem wolno stojącym, jednokondygnacyjnym o kubaturze 1810 metrów sześciennych i powierzchni użytkowej 265,55 metrów kwadratowych. W budynku znajdują się pomieszczenia Przychodni Zdrowia dla Dorosłych, Zespół Zdrowego Dziecka, Zespół Dziecka Chorego, gabinety specjalistyczne (w tym gabinet stomatologiczny, ginekologiczny), zabiegowe, oraz pomieszczenia socjalno-administracyjne. W ramach zagospodarowania terenu wokół obiektu został wykonany parking i podejścia z kostki brukowej, zamontowano balustrady. Teren wokół Ośrodka Zdrowia został także oświetlony. Budynek został oznaczony znakami bezpieczeństwa i ewakuacyjnymi oraz wyposażony w sprzęt ppoż zgodnie z przepisami. Nowy Ośrodek Zdrowia został również kompletnie wyposażony w meble i podstawowy sprzęt medyczny. Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 227 755,02 złotych, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 766 084,10 złotych.

Mapa dotacji:

Budowa i wyposażenie w sprzęt medyczny Ośrodka Zdrowia w Kozłowie.

Oddanie do użytku nowego ośrodka w znaczący sposób wpłynie na możliwość świadczenia usług medycznych przez pracowników ochrony zdrowia w sposób nowoczesny, zgodny z najnowszą wiedzą medyczną i najwyższymi standardami jakości oraz przyjazny dla pacjenta.

Otrzymaliśmy również wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 586 697 zł na termomodernizację i rozbudowę ŚDS w Kępiu. Projekt praktycznie zaczyna być realizowany.

Kolejny bardzo ważny projekt na który uzyskaliśmy dofinansowanie to,, Remont i przebudowa budynku dla uzyskania zmiany użytkowania budynku z Punktu przedszkolnego w Przedszkole’’ Dofinansowanie to 700.000 zł.

Park&Ride

Pod koniec kwietnia Gmina Kozłów otrzymała informację, że Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę, na mocy której projekt pn. „Budowa parkingów dla obsługi podróżnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy stacji kolejowej w Kozłowie” został wybrany do dofinansowania w maksymalnej kwocie 1 778 344,70 zł. Szacunkowy całkowity koszt projektu wyniesie 2 092 170,34 zł.

Projekt obejmuje budowę dwóch parkingów o przeznaczeniu Park&Ride na potrzeby obsługi stacji kolejowej w Kozłowie.

Stacja ta stanowi jeden z przystanków na trasie czynnej linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej „Sędziszów – Kraków – Skawina”.

Ponadto inwestycja będzie obejmować budowę zatok przystankowych dla komunikacji (busy) wraz z dodatkową infrastrukturą obsługi podróżnych. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane po dwóch stronach stacji PKP w Kozłowie (po stronie wschodnie Parking P1 oraz po zachodniej stronie Parking P2)

Na terenie gminy Kozłów realizowany jest projekt – montaż urządzeń fotowoltaicznych i solarów.

Wykonujemy również remont dróg gminnych, jak również wspólnie z powiatem planujemy remonty i modernizację dróg powiatowych.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001