Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli – Lider Pozarządowej Małopolski 2022, XVIII edycja

Grafika dotycząca konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli-Lider Pozarządowej Małopolski 2022, XVIII edycja
3 czerwca 2022

Urząd Gminy w Kozłowie na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie publikuje informację na temat konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego Kryształy Soli – Lider Pozarządowej Małopolski 2022, XVIII edycja.

Ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów. Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

W tym roku Nagroda Kryształy Soli zostanie przyznana w 5 kategoriach:

  1. Polityka Społeczna
  2. Kultura i Tożsamość Regionalna
  3. Edukacja, Społeczeństwo Obywatelskie i Zrównoważony Rozwój
  4. Sport, Turystyka, Ekologia
  5. Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa

Spośród wszystkich Laureatów Nagrody zostanie wybrany Lider Pozarządowej Małopolski, który otrzyma 25 000 zł ufundowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Warto dodać, że w kategorii „Najlepsza Małopolska Inicjatywa Pozarządowa” na statuetkę mają szansę inicjatywy, działania lub projekt, który wpłynął pozytywnie na życie mieszkańców, rozwój społeczny i gospodarczy. To okazja do pokazania i wypromowania najlepszych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do 29 lipca br. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Linki
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001