Komunikat PPIS w Miechowie w sprawie przydatności wody do spożycia

25 listopada 2022
Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Miechowie
z dnia 25 listopada 2022 roku
w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego PRZYSIEKA, Gmina KOZŁÓW.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, po zapoznaniu się z otrzymanymi w dniu 25 listopada 2022 roku sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych po przeprowadzonych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego PRZYSIEKA, Gmina KOZŁÓW, stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Woda dostarczana z wodociągu publicznego PRZYSIEKA, Gmina Kozłów, zaopatrującego w wodę miejscowości: Przysieka, Kozłów/Stacja, Kamionka, Bogdanów, Marcinowice, Karczowice, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, nadaje się do spożycia
Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001