KOMUNIKAT PPIS W MIECHOWIE W SPRAWIE BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA – PRZYSIEKA, KAMIONKA, BOGDANÓW, KOZŁÓW (Stacja), MARCINOWICE, KARCZOWICE

24 sierpnia 2023

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie z dnia 24 sierpnia 2023 roku w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Przysieka, gmina Kozłów, zaopatrującego w wodę ludność miejscowości:
Przysieka, Kamionka, Bogdanów, Kozłów (Stacja), Marcinowice, Karczowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, na podstawie cząstkowego sprawozdania z badania próbki wody pobranej do badania w dniu 22 sierpnia 2023 r. z wodociągu publicznego Przysieka, Gmina Kozłów informuje, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem mikrobiologicznym z uwagi na obecność bakterii grupy coli w liczbie 45 jtk/100 ml.

Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg)

Zalecenia obowiązują do czasu wydania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie kolejnego komunikatu.

Gmina Kozłów, Kozłów 60, 32-241 Kozłów został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001