Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie

element dekoracyjny strony
18 listopada 2022

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego PRZYSIEKA zaopatrującego w wodę ludność z miejscowości Przysieka, Kozłów/Stacja, Kamionka, Bogdanów, Marcinowice, Karczowice – Gmina Kozłów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie informuje, że w próbce wody pochodzącej z wodociągu publicznego PRZYSIEKA, Gmina Kozłów pobranej do badania w dniu 15 listopada 2022 roku stwierdzono bakterie grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Trwają prace na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ).

UWAGA: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Pliki do pobrania
mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001