Komisje Rady Gminy Kozłów w kadencji 2018 – 2023

 

Komisja Rewizyjna

 1. Stanisław Baran – Przewodniczący Komisji
 2. Radosław Szczudło – Zastępca przewodniczącego
 3. Jerzy Juzaszek – Członek Komisji
 4. Marcin Janczyk – Członek Komisji
 5. Magdalena Prokop – Pałka – Członek Komisji

 

Komisja Gospodarki Finansowej, Inwestycji I Rozwoju Gospodarczego

 1. Radosław Szczudło – Przewodniczący Komisji
 2. Teresa Florek – Zastępca przewodniczącego
 3. Piotr Juzaszek – Członek Komisji
 4. Maria Łuczak – Członek Komisji
 5. Stanisław Baran – Członek Komisji

 

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Magdalena Prokop – Pałka – Przewodnicząca Komisji
 2. Krzysztof Chudyka – Zastępca przewodniczącej
 3. Rafał Choromański – Członek Komisji
 4. Bożena Kuraj – Członek Komisji
 5. Michał Selwet – Członek Komisji
 6. Michał Chyla – Członek Komisji

Komisja Zdrowia, oświaty, Opieki Społecznej i Kultury

 1. Teresa Gacek – Przewodnicząca Komisji
 2. Bożena Kuraj – Zastępca przewodniczącej
 3. Rafał Choromański – Członek Komisji
 4. Krzysztof Chudyka – Członek Komisji
 5. Zbigniew Baran – Członek Komisji

 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

 1. Maria Łuczak – Przewodnicząca Komisji
 2. Teresa Gacek – Zastępca przewodniczącej
 3. Piotr Juzaszek – Członek Komisji
 4. Michał Selwet – Członek Komisji
 5. Michał Chyla – Członek Komisji