Informacja Wójta Gminy

25 czerwca 2021

Informuję, że w związku ze zjawiskami atmosferycznymi jakie miały miejsce w dniu 24.06.2021 roku została powołana komisja ds szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych oraz zabudowaniach osób indywidualnych spowodowanych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kozłów. W chwili obecnej oczekujemy na szczegółowe wytyczne Wojewody Małopolskiego dotyczące metodologii szacowania strat.

Informuję, że w związku ze zjawiskami atmosferycznymi jakie miały miejsce w dniu 24.06.2021 roku została powołana komisja ds szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych oraz zabudowaniach osób indywidualnych spowodowanych w wyniku klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kozłów. W chwili obecnej oczekujemy na szczegółowe wytyczne Wojewody Małopolskiego dotyczące metodologii szacowania strat.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001