Informacja: Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

19 sierpnia 2021

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kozłów do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Kozłów.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Kozłowie zwraca się z prośbą do rolników z terenu gminy Kozłów, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, o wypełnienie poniższej ankiety W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 SIERPNIA 2021 R.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Kozłów, Kozłów 60,  32-241 Kozłów w pokoju nr 22 (sekretariat), bądź podpisaną wysłać mailowo na adres: gmina@kozlow.pl

ANKIETA DO POBRANIA TUTAJ

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kozłów do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Kozłów.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Kozłowie zwraca się z prośbą do rolników z terenu gminy Kozłów, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag, o wypełnienie poniższej ankiety W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 25 SIERPNIA 2021 R.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Urzędzie Gminy Kozłów, Kozłów 60,  32-241 Kozłów w pokoju nr 22 (sekretariat), bądź podpisaną wysłać mailowo na adres: gmina@kozlow.pl

ANKIETA DO POBRANIA TUTAJ

Zbiórka ww. odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie (Gmina Kozłów nie będzie przyjmowała odpadów w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów). Planowany termin zbiórki
to II półrocze 2022 roku.

W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty odbioru odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Kozłów dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001