Informacja lidera projektu

23 marca 2020

Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – jako podmiot któremu w oparciu o art. 15 ust. 2-4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych /PZP/, GMINA GROMNIK wyznaczona na podstawie art. 16 ust. 1 PZP przez Z amawiających, powierzyła przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawiadamia wszystkich Zamawiających o złożeniu w dniu 18 i 19 marca br., przez trzech wykonawców odwołania do Krajowej Izby odwoławczej, od dokonanego w dniu 09.03.2020 r., ponownego wyboru ze najkorzystniejszych ofert o czym informowaliśmy w poprzednim piśmie, w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. „EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI” z podziałem na Części w ramach Subregionów.”

Aktualnie oczekujemy na wyznaczenie rozprawy przed KIO, co teoretycznie powinno nastąpić w termin 2 tygodni, jednakże w obecnej sytuacji epidemicznej niestety nikt nie jest w stanie podać jak szybko nastąpi rozpoznanie odowłań i w jaki sposób to będzie realizowane.

Biuro projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”Skrzyszów 335 A33-156 Skrzyszów

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001