Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie

4 października 2021

Samorząd Gminy Kozłów, działając na podstawie art.176 pkt1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011r / Dz.U. z 2020r poz.821 z póżn. zmianami/  przystąpił do opracowania Programu Wspierania Rodziny

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie krótkiej ankiety ,,Potrzeby rodzin i dzieci”

Zapraszamy do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb rodzin z terenu gminy oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie. Wspólnie mamy szansę opracować program, którego realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia rodzin mieszkających na naszej gminie w najbliższych trzech latach

Ankieta do pobrania w załączeniu.

Ankieta „POTRZEBY RODZIN I DZIECI”

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001