Informacja dotycząca usuwania awarii na sieci wodociągowej na terenie Gminy Kozłów

21 listopada 2022

Urząd Gminy w Kozłowie  informuje, że o planowanych pracach mających na celu  usuwanie awarii na sieci wodociągowej mieszkańcy Gminy będą  powiadomieni dwa dni przed pracami polegającymi na usunięciu awarii, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Kołów, oraz przekazaniem informacji do sołtysa.

Natomiast o nieplanowanych, a koniecznych do usunięcia  awariach  na sieci wodociągowej, których nie jesteśmy w stanie wcześniej przewidzieć i w odpowiednim czasie  poinformować mieszkańców,  informacja zamieszczona będzie w dniu usuwania przedmiotowej awarii.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001