Informacja dotycząca prowadzonych działań naprawczych na ujęciu wody Wolica

13 lutego 2024

Informacja dotycząca prowadzonych działań naprawczych na

ujęciu wody Wolica

– cały czas prowadzone jest płukanie sieci na hydrantach

– woda jest poddawana ciągłemu chlorowaniu na poziomie do 0,3 ml/l

– w dniu 13.02.2024 r. otrzymano sprawozdanie z badań próbki wody pobranej z ujęcia wody Wolica Nr sprawozdania SB/13702/02/2024 ( sprawozdanie do wglądu w Urzędzie Gminy w Kozłowie) zgodnie z którym:

  • liczba bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100ml wody
  • liczba bakterii grupy Eschericha coli wynosi 0 jtk/100ml wody
  • liczba enterokoków kałowych wynosi 0 jtk/100ml wody
  • liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 ºC wynosi 1 jtk/ 1 ml wody

Ustalono z akredytowanym laboratorium ponowny pobór próbek wody na dzień 16.02.2024r.

Mimo, że jakość wody ulega poprawie Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie nadal obowiązuje.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001