Informacja dotycząca cząstkowych wyników pobieranych próbek wody do badania w dniu 16.02.2024r. z ujęciu wody Wolica

19 lutego 2024

W dniu 19.02.2024 r. otrzymano informację z laboratorium o wstępnych wynikach z badań próbek wody pobranych w dniu 16.02.2024 z czterech punktów zgodności. Poniżej wyniki z wszystkich pobranych próbek :

  • liczba bakterii grupy coli wynosi 0 jtk/100ml wody
  • liczba bakterii grupy Eschericha coli wynosi 0 jtk/100ml wody
  • liczba enterokoków kałowych wynosi 0 jtk/100ml wody
  • mętność od 0,92 do 0,96 NTU ( norma do 1 NTU. )
  • Barwa < 5 mg Pt/ l ( norma do 15 mg Pt/l. )

W dalszym ciągu czekamy na pozostałe parametry.

Po uzyskaniu pełnego sprawozdania wyniki zostaną natychmiast przesłanie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, celem podjęcia dalszych działań.

Mimo, że jakość wody uległa poprawie i nie wykryto obecności w/w bakterii, mętność i barwa są w normie, Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie nadal obowiązuje.

mapa

Urząd Gminy Kozłów

Adres Kozłów 60
32-241 Kozłów
Fax 413841010
Godziny Pracy Poniedziałek - Piątek 07:00 - 15:00
Wpłaty Wywóz śmieci
268591 0007 2200 0850 0055 0013

Podatki
18 85910007 0170 0850 0055 0001